Fotovoltaický systém Wattsonic

Hybridní asymetrický třífázový systém Wattsonic se řadí k naprostým špičkám na českém trhu.

Maximální využití solární energie pomocí systému Wattsonic

Fotovoltaický střídač Wattsonic vždy podporuje odběr v reálném čase s prioritou během dne, kdy se přebytečná solární energie využívá k nabíjení baterie. Při jejím plném dobití i uspokojení vlastního odběru se začne energie vyrobená fotovoltaickou elektrárnou dodávat do rozvodné sítě. Lze také povolit možnost odpojení dodávek do sítě, kdy systém Wattsonic automaticky sníží výrobu energie z panelů, aby k dodávkám nedocházelo. Během noci systém Wattsonic přepne na vybíjení baterie pro účely napájení objektu, a to až do dosažení definované minimální hodnoty stavu nabití SoC (10 % výchozí hodnoty).

 

Systém wattsonic jako záložní zdroj - UPS

Systém Wattsonic vždy nabíjí a udržuje baterii na 100 % hodnotě SoC prostřednictvím energie z fotovoltaických panelů a/nebo rozvodné sítě. V případě výpadku sítě systém Wattsonic do 10 ms automaticky přepne na vybíjení baterie a povolí odběr ze záložního portu. Po obnově dodávek ze sítě systém Wattsonic opět automaticky zajistí nabití baterie na 100 %.

 

Maximální využití fotovoltaického systému Wattsonic

Každý objekt má stanovenou maximální velikost odběru elektrické energie, kterou omezuje kapacita sítě, velikost hlavního jističe nebo tarifní podmínky. Počítejme například, že váš limit je 50kW. Ve špičce stoupne odběr na 55kW čímž je limit překročen. Systém Wattsonic lze nastavit tak aby chybějících 5kW dodal z baterie a jakmile hodnota odběru opět klesne (např. pod nastavených 40kW), střídač zahájí opětovné dobíjení baterie, aby byl systém Wattsonic připravená na další špičku.

 

Systém Wattsonic a ostrovní provoz

Systém Wattsonic může běžet v čistě ostrovním režimu pouze se solárními panely a baterií. Patentovaná topologie společnosti Wattsonic nabízí vynikající kapacitu dodávek solární energie, dokonce i pro některé typy indukčního zatížení. Společně s implementovanou komplexní strategií ochrany tak systém Wattsonic dokáže vždy zajistit ostrovní provoz bez rizika vybití baterie. Pro dosažení 100% energetické nezávislosti lze prostřednictvím kontaktu relé řídit spouštění a zastavování generátoru. Plug&play design zajišťuje nekomplikované nastavení a zprovoznění systému Wattsonic, který se tak každý den při východu slunce automaticky aktivuje a spustí

 

Nulové dodávky solární energie do sítě

All-in-one systém pro ukládání energie od společnosti Wattsonic lze nastavit na možnost nulových dodávek do rozvodné sítě u jednofázových i trífázových verzí. Zejména u trífázových systému Wattsonic lze s touto funkcí také povolit asymetrický AC výstup napájení pro každou fázi na on-grid i off-grid portech.

 

Plánovaní nabíjení a vybíjení hybridního systému Wattsonic

Díky snadnému nastavení v aplikaci muže fotovoltaický střídač Wattsonic nabíjet baterii v době nízké ceny sítové elektřiny a vybíjet ji během generování energie z fotovoltaických panelů, a pomáhat tak snižovat vaše náklady na elektřinu.

 

 

Technologie
Chci navrhnout řešení
1000 zbývajících znaků