Firemní elektrárna

Fotovoltaická elektrárna bez baterie

Nejjednodušší řešení, kdy se přetoky dodávají rovnou do sítě. Výborná volba, když chcete snížit nákup elektřiny a vydělat na prodeji přetoků.

FVE s bateriovým úložištěm

Tato varianta je vhodná, pokud vyrábíte víc elektřiny, než spotřebujete a chcete si ji uložit na později. Potřebujete zajistit provoz vybraných elektrických okruhů při výpadku elektřiny, chcete vyrovnat odběrový diagram a snížit rezervovanou kapacitu, takzvaný „Peak Shaving", potřebujete nabíjet elektromobil.

FVE s chytrým řízením

Ostrovní dům je energeticky soběstačný a nezávislý na inženýrských sítích. Elektřinu vyrábějí fotovoltaické panely v kombinaci s akumulátorem. Jako záloha pak slouží benzinový nebo dieselový generátor.

Umíme Vám vypracovat individuální řešení dle Vašich potřeb bez ohledu jestli jste zemědělská, výrobní, administrativní firma, obchodní centrum nebo obec.

Projektujeme a instalujeme fotovoltaické elektrárny pro zemědělské, výrobní, skladové i administrativní budovy s výrazně zkrácenou dobou realizace. Při optimálně navrženém výkonu fotovoltaické elektrárny je obvyklá doba návratnosti investice cca 3 - 7 let. Kromě rychlé návratnosti je též výrazně zkrácená celková doba od záměru přes realizaci až po její připojení do sítě. Tato doba, včetně vyřízení všech povolení, zpravidla nepřesáhne 6 měsíců.

Zájemci z řad podniků všech velikostí mohou v případě zájmu o další zkrácení návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny využít aktuální dotační programy.

Fotovoltaické systémy nabízejí firmám s velkou spotřebou elektřiny mnoho výhod. Některé z hlavních výhod jsou:

  1. Snížení nákladů na energii: Firmy s velkou spotřebou energie mohou značně snížit své náklady na energii instalací fotovoltaického systému. Tyto systémy produkují elektřinu zdarma ze slunečního záření, což může podnikům pomoci snížit své náklady na energii a zlepšit jejich ziskovost.

  2. Zvýšená energetická nezávislost: S vlastním fotovoltaickým systémem se firmy stávají energeticky nezávislejšími. Nezávislost na dodavatelích energie může pomoci podnikům zlepšit svou stabilitu a konkurenceschopnost na trhu.

  3. Ekologická výroba: Instalace fotovoltaického systému může pomoci firmám snížit svůj uhlíkový otisk a snížit dopad na životní prostředí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je ekologická a méně znečišťující.

  4. Nízké provozní náklady: Fotovoltaické systémy mají velmi nízké provozní náklady. Po instalaci a spuštění systému je potřeba jen minimální údržba a provozní náklady jsou velmi nízké.

  5. Dlouhá životnost a spolehlivost: Fotovoltaické systémy mají dlouhou životnost a jsou velmi spolehlivé. Firmy si mohou být jisti, že se mohou spolehnout na svůj fotovoltaický systém po mnoho let.

  6. Možnost získání dotací a daňových úlev: V České republice jsou k dispozici dotace a daňové úlevy pro podniky, které instalují fotovoltaické systémy. Tyto podpůrné programy mohou firmám pomoci snížit náklady na instalaci a zvýšit návratnost investice.

Služby

Odborná konzultace na míru

Poskytneme vám odbornou konzultaci a vyhotovíme optimální návrh fotovoltaické elektrárny. Naše řešení je vždy na míru dle představ a požadavků zákazníka.

Úspora provozních nákladů

Navrhneme vám takové řešení, které pokryje velkou část denního odběru el. energie. Snížíte si tak provozní náklady a vyhnete se riziku zvyšování cen el. energie.

Papíry nechte na nás

Připravíme projektovou dokumentaci a zařídíme potřebná povolení.

Pomůžeme Vám s dotací

Vyřídíme za Vás dotaci pro solární elektrárnu na Vaší firmě.

Kvalitní komponenty a profesionální práce

Dodáme vám komponenty od renomovaných výrobců s dlouhou dobou životnosti a zárukou až 30 let. Samozřejmostí je odborná montáž a záruky na odvedenou práci.

Garance rychlého spuštění do provozu

Garantujeme vám rychlou instalaci fotovoltaické elektrárny. Samotná doba instalace se u střešních instalací počítá na dny až týdny a to podle velikosti fotovoltaické elektrárny. Instalace lze provést i během provozu.
Firemní elektrárna

Fotovoltaická elektrárna s baterií

Řešení s baterií Vám umožní čerpat velkou část roku energii zdarma. Nespotřebovanou energii vyrobenou během dne efektivně uloží a umožní ji čerpat během večera. Vy tak spoříte v maximální možné míře.

Chytrá Fotovoltaická elektrárna

Chytrá elektrárna umí optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti Vaší domácnosti a zároveň ukládat energii vyrobenou solárními panely. Elektřina ze solární výrobny dodává elektrickou energii přímo tam, kde je potřeba. Může nabíjet akumulátory a zároveň vykrývat spotřebu objektu. Přebytečnou elektrickou energii může prodávat do distribuční sítě za spotové ceny.

Ostrovní dům

Ostrovní dům je energeticky soběstačný a nezávislý na inženýrských sítích. Elektřinu vyrábějí fotovoltaické panely v kombinaci s akumulátorem. Jako záloha pak slouží benzinový nebo dieselový generátor.

Sestavíme Vám individuální řešení přesně podle vašich představ ať už se jedná o potřebu pokrytí vlastní spotřeby a tím snížení nákladů za energie nebo prodej vyrobené elektřiny jako Váš investiční záměr.

Chci navrhnout řešení
V případě zájmu Vám pomůžeme zajistit financování bez nutnosti zajištění nemovitostí a s možností rozložit splátky až na 20 let.

Chci pomoci s financováním

Jak funguje Chytrá fotovoltaická elektrárna s baterií

Akumulační systém pro vaši novou nebo i stávající fotovoltaickou elektrárnu představuje možnost jak přirozeně využít cennou elektřinu vyrobenou vaší elektrárnou. Tuto energii, vám baterie kvalitně navrženého akumulačního systému uchová pro použití ve večerních hodinách nebo například i o víkendu pokud se jedná o rekreační objekt nebo chatu. Přebytečnou elektřinu dále můžete prodávat do distribuční sítě za vysoké spotové ceny přes den a do baterie dokupovat v noci za nejnižší ceny.

Reference firmy

14.03.2023
Střešní fotovoltaická elektrárna QUILLON - Chile
14.03.2023
FVE - výrobní areál Pelhřimov
14.03.2023
Střešní FVE-Hotel a wellness Happy star Chvalovice
14.03.2023
Střešní FVE Moravské Budějovice
14.03.2023
Střešní fotovoltaická elektrárna fy.Agrisab-Moravský Krumlov
Chci navrhnout řešení
1000 zbývajících znaků